కేటీఆర్ ని కలిసిన ఉపేందర్ రెడ్డి, టీ కాంగ్రెస్ కి గుడ్ బై | Upender Reddy to join TRS

watch కేటీఆర్ ని కలిసిన ఉపేందర్ రెడ్డి, టీ కాంగ్రెస్ కి గుడ్ బై | Upender Reddy to join TRS